Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

Mediaraad zoekt nieuw lid

De Mediaraad zoekt een nieuw lid dat helpt bij het beoordelen van journalistieke aanvragen voor het Mediafonds Amstelveen. Woon je in Amstelveen of omgeving, en wil jij onderdeel van worden van dit team? Stuur dan je cv en motivatie naar info@mediaraadamstelveen.nl.

Het Fonds
Het doel van het Mediafonds is versterking van de onafhankelijke, hoogwaardige lokale journalistiek. Het mediafonds kan jaarlijks ongeveer €90.000 toekennen voor aanvragen.

Wat doet de mediaraad?
De Mediaraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W. De mediaraad beoordeelt de projectaanvragen voor het stimuleringsfonds lokale media langs criteria als journalistieke kwaliteit en diepgang, de relatie met Amstelveen en maatschappelijke impact.

De mediaraad wordt ambtelijk ondersteund.
In de Mediaraad hebben reeds vier deskundige leden zitting en er wordt momenteel naar een nieuw lid gezocht. Leden hebben een deskundig journalistiek profiel of een sterk maatschappelijk profiel met interesse in lokale media. De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Bij vervanging van vertrekkende leden draagt de Mediaraad een nieuw lid voor aan het college, waarna het lid door het college benoemd wordt. Dat is momenteel het geval.

Wie zoeken we?
Voor alle leden geldt dat:

 • zij een onafhankelijke positie in de samenleving innemen;
 • er geen sprake is van enige belangenverstrengeling (bv. met lokale of lokaal werkende media);
 • zij bereid zijn om zich te verbinden voor de periode van twee jaar, met mogelijkheid tot verlenging met nog eenmaal twee jaar;
 • zij representatief zijn voor de Amstelveense samenleving en een afspiegeling daarvan vormen, ook in diversiteit;
 • zij niet recent een lokale politieke functie uitoefenden (gedurende de twee voorliggende bestuursperiodes geen gemeenteraadslid of bestuurslid van een politieke partij)’;
 • zij niet recent (gedurende de afgelopen twee jaar) een actieve rol hadden bij een van de plaatselijke media instellingen;
 • zij in staat zijn de bedoelde werkzaamheden van de Mediaraad uit te voeren.

  Deskundige leden:
 • hebben ervaring in de professionele journalistiek;
 • beschikken over een ( journalistieke) onderzoek achtergrond;
 • zijn in staat tot reflectie op onderzoeksjournalistiek;
 • hebben voldoende affiniteit met Amstelveen.

  Maatschappelijke leden:
 • vervullen een functie binnen het maatschappelijke leven in
  Amstelveen, bijvoorbeeld in de velden Cultuur, Welzijn, Bedrijfsleven, Sport, Onderwijs, Zorg;
 • staan midden in het Amstelveen van vandaag.

Hoe reageren?
Stuur vóór 8 januari 2023 een bericht naar info@mediaraadamstelveen.nl met je cv en motivatiebrief waarin je uitlegt waarom je zitting wilt nemen in de mediaraad en voldoet aan het gezochte profiel. De gesprekken worden gehouden op vrijdag 20 januari 2023.

Meer informatie over de huidige leden van de Mediaraad, de reeds toegekende projecten, en de journalistieke uitgangspunten waarnaar we handelen zijn te vinden op deze website.

Het Amstelveens mediafonds beoogt de lokale journalistiek op een onafhankelijke wijze te stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram