Persbericht                                                                                                                        14 november 2023

Financiële ondersteuning voor vijf journalistieke projecten
Mediaraad Amstelveen zoekt nieuw lid

AMSTELVEEN –

De Mediaraad Amstelveen steunt vijf journalistieke projecten in de najaarsronde van 2023. In totaal ontving de Mediaraad deze keer elf aanvragen over uiteenlopende onderwerpen. De toegekende projecten zijn allen van groot maatschappelijk belang en dragen bij aan de journalistieke ontwikkeling in Amstelveen. Met de toekenning is een totaal bedrag gemoeid van € 63.344,50.

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is enthousiast over het grote aantal aanvragen dat tijdens de najaarsronde voor het Mediafonds is binnengekomen en is te spreken over het journalistieke niveau van de vijf projecten die financiële steun ontvangen. De toegekende projecten dragen bij aan het publieke debat en leveren een bijdrage aan het versterken van de journalistieke cultuur binnen de Amstelveense media.

Ontwikkeling van de journalistiek in Amstelveen
De Mediaraad ziet een positieve ontwikkeling in de kwaliteit van de aanvragen. Steeds meer media en freelance journalisten weten het Amstelveens Mediafonds te vinden voor projecten met een diepgravende journalistieke insteek. “Het opbouwen van een journalistieke cultuur kost veel tijd en energie. We zijn daarom blij met deze ontwikkeling”, zegt Meindert Schut, voorzitter van de vijfkoppige Mediaraad. “Bij de toekenning van projecten zoeken we niet alleen naar sterke journalistieke verhalen maar ook naar de mogelijkheid om journalistiek talent te helpen ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat we in deze ronde aan beide doelstellingen een bijdrage kunnen leveren.”

Mediaraad Amstelveen zoekt nieuw lid
De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is op zoek naar een nieuw lid. Wegens het aanstaande vertrek van een van de huidige leden hoopt de raad op korte termijn een vervanger te vinden. De Mediaraad zoekt iemand met grote interesse in de lokale media en een sterke binding met Amstelveen. De vacature is te lezen via de website www.mediaraadamstelveen.nl/vacature.

Nieuwe ronde in 2024
Op 4 maart 2024 start weer een nieuwe ronde voor aanvragen bij het Amstelveens Mediafonds. Geïnteresseerden kunnen vanaf dat moment tot en met donderdag 18 april 2024 aanvragen indienen voor financiële steun bij journalistieke projecten. Informatie over reeds toegekende en afgeronde projecten is te vinden op de website van de Mediaraad www.mediaraadamstelveen.nl.

Mediaraad Amstelveen
De Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welke journalistieke projecten met geld uit het Amstelveens Mediafonds worden gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren.

 

 

 

 

Persbericht                                                                                                                        28 augustus 2023

100 duizend euro beschikbaar voor najaarsronde 
Amstelveens Mediafonds

AMSTELVEEN –

Media-organisaties, freelance journalisten en studenten journalistiek kunnen vanaf 28 augustus aanvragen indienen voor een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds. Voor deze ronde is 100 duizend euro beschikbaar. De deadline voor deze aanvraagronde ligt op 28 september 2023.

 Tijdens de najaarsronde van vorig jaar wist een flink aantal mediaorganisaties en freelance journalisten de weg naar het Amstelveens Mediafonds te vinden met kwalitatief overwegend goede aanvragen. De Mediaraad Amstelveen hoopt dat ook dit najaar journalistiek diepgaande en creatieve projectaanvragen ingezonden zullen worden. De gemeente stelt dit jaar in totaal 145 duizend euro verdeeld over twee rondes beschikbaar voor journalistieke projecten. De onafhankelijke Mediaraad beoordeelt de aanvragen en bepaalt welke projecten financiële ondersteuning ontvangen.

Lokale journalistiek krijgt aandacht

 Het belang van de lokale journalistiek krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Niet alleen vanuit de gemeente Amstelveen, maar ook vanuit de landelijke overheid. Lokale publieke omroepen kunnen in de toekomst rekening houden met meer financiële steun vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast blijft lokale steun nodig. Niet alleen voor de omroep, maar ook voor alle andere vormen van journalistiek. “Het Mediafonds speelt een belangrijke rol in de financiering van lokale journalistieke projecten, die anders niet van de grond zouden komen”, aldus Meindert Schut, voorzitter van de vijfkoppige Mediaraad. “We rekenen op flink wat aanvragen van hoge journalistieke kwaliteit." Bij eventuele vragen over de journalistieke invulling van een aanvraag is de raad graag bereid om mee te denken. 

Indienen aanvraag Mediafonds

Media, individuele journalisten en studenten die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage vanuit het Mediafonds kunnen hun aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de productie een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn en maatschappelijke relevant zijn voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Een aanvraag indienen kan tot en met 28 september 2023. Voor vragen zijn we bereikbaar via info@mediaraadamstelveen.nl.

 

 

 

Persbericht                                                                                                                        9 juni 2023

Info avond Mediaraad 15 juni in de Bibliotheek Amstelveen

AMSTELVEEN –

De Mediaraad Amstelveen houdt donderdag 15 juni vanaf 19.00 uur een informatieve ontmoetingsavond voor belangstellende journalisten, lokale media en geïnteresseerde burgers. Ook maatschappelijke groeperingen, die interessant kunnen zijn voor de pers, zijn van harte welkom. De Mediaraad wil graag in gesprek met lokale media en (aspirant) journalisten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het Mediafonds.

Mediacafé

De Mediaraad organiseert daarom in de Openbare Bibliotheek van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatieve ontmoetingsavond – Mediacafé – voor belangstellende journalisten, lokale media en geïnteresseerde burgers. De leden van de raad praten tijdens deze avond graag met lokale media, (aspirant)journalisten en inwoners van Amstelveen over de lokale journalistiek en over de manier waarop we elkaar kunnen helpen om die verder te versterken. Ook worden de bewonersgroepen van Amstelveen uitgenodigd om te komen vertellen wat er in hun wijk leeft. Aanmelden voor een pitch kan via info@mediaraadamstelveen.nl onder vermelding van mediacafé.

De Mediaraad hoopt op een grote opkomst van belangstellenden. Iedereen is welkom op 15 juni a.s. om 19.00 uur in de Bibliotheek, Stadsplein 102 in Amstelveen. 

Toegang is vrij.  Aanmelding niet nodig.

Persbericht                                                                                                                        9 mei 2023

Drie journalistieke projecten krijgen bijdragen uit Mediafonds

AMSTELVEEN –

De Mediaraad Amstelveen heeft drie journalistieke projecten uitgekozen om financieel te ondersteunen in de voorjaarsronde van 2023. Met de toekenning is een bedrag gemoeid van 43.600 euro uit het Amstelveens Mediafonds. Om het fonds nog beter onder de aandacht te brengen en om informatie te geven aan belangstellenden organiseert de Mediaraad op donderdag 15 juni a.s. een informatieavond in de Openbare Bibliotheek.

De onafhankelijke Mediaraad ontving in de afgelopen ronde in totaal zeven aanvragen voor financiële ondersteuning bij journalistieke projecten, zowel van mediaorganisaties als freelance journalisten. De drie toegekende projecten behandelen onderwerpen met een grote maatschappelijke impact en dragen daarmee bij aan de versterking van de lokale journalistieke cultuur. “Verbetering van de journalistieke kwaliteit binnen Amstelveen is de belangrijkste doelstelling van het Mediafonds. We verwachten dat deze projecten daar een bijdrage aan kunnen leveren”, aldus Meindert Schut, voorzitter van de Mediaraad.

Mediacafé

De Mediaraad organiseert op donderdag 15 juni in de Openbare Bibliotheek een informatieve ontmoetingsavond – Mediacafé – voor belangstellende journalisten, lokale media en geïnteresseerde burgers. Ook maatschappelijke groeperingen, die interessant kunnen zijn voor de pers, zijn van harte welkom. De leden van de raad gaan tijdens deze avond graag in gesprek met de lokale media en (aspirant)journalisten over de lokale journalistiek en over de manier waarop we elkaar kunnen helpen om die verder te versterken.

Dirk Boelhouwer nieuw lid Mediaraad

Sinds 1 maart 2023 is Dirk Boelhouwer lid van de Mediaraad. Daarmee is de adviesraad weer compleet na het vertrek van voormalig voorzitter Monda Heshusius. Boelhouwer werkte in het verleden als algemeen en politiek verslaggever bij de Amsterdamse zender AT5 en later als redacteur en verslaggever bij verschillende landelijke media. Hij maakt nu documentaires, animaties en films in opdracht van bedrijven. “Als trotse Amstelvener ben ik verheugd dat ik onderdeel mag zijn van de Mediaraad!”

Nieuwe ronde in augustus

Op 28 augustus a.s. start weer een nieuwe ronde voor aanvragen bij het Amstelveens Mediafonds. Geïnteresseerden kunnen vanaf dat moment tot en met donderdag 28 september 2023 aanvragen indienen voor financiële steun bij journalistieke projecten. Informatie over reeds toegekende en afgeronde projecten is te vinden op de website van de Mediaraad.

Persbericht                                                                                                                        01 februari 2023

70 duizend euro beschikbaar voor 
voorjaarsronde Amstelveens Mediafonds

AMSTELVEEN –

Media-organisaties, freelance journalisten en studenten journalistiek kunnen vanaf 1 februari aanvragen indienen voor een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds. Voor deze ronde is 70 duizend euro beschikbaar. De deadline voor deze aanvraagronde ligt op 15 maart 2023.

Tijdens de najaarsronde van vorig jaar wist een flink aantal mediaorganisaties en freelance journalisten de weg naar het Amstelveens Mediafonds te vinden met kwalitatief overwegend goede aanvragen. De Mediaraad Amstelveen hoopt dat ook in de komende voorjaarsronde journalistiek diepgaande en creatieve projectaanvragen ingezonden zullen worden. De gemeente stelt dit jaar in totaal 140 duizend euro verdeeld over twee rondes beschikbaar voor journalistieke projecten. De onafhankelijke Mediaraad beoordeelt de aanvragen en bepaalt welke projecten financiële ondersteuning ontvangen.

Behoefte aan structurele financiering

Uit gesprekken met lokale mediapartijen blijkt dat zij behoefte hebben aan structurele financiële ondersteuning, naast die nu vanuit het Mediafonds verstrekt wordt voor incidentele projecten. De Mediaraad ziet ook een duidelijke meerwaarde in structurele financiering. “Lokale media werken met zeer beperkte middelen. Om de journalistieke kwaliteit een impuls te geven is er meer geld nodig. De Mediaraad wil daar graag een rol in spelen, mits het geld ten goede komt aan de journalistieke ontwikkeling”, aldus voorzitter Meindert Schut. De Mediaraad gaat zowel met de lokale media als verantwoordelijk wethouder in gesprek over structurele inzet van het Mediafonds.

Indienen aanvraag Mediafonds

Media, individuele journalisten en studenten die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage vanuit het Mediafonds kunnen hun aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de productie een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn en maatschappelijke relevant zijn voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Een aanvraag indienen kan tot en met 15 maart 2023. Voor vragen zijn we bereikbaar via info@mediaraadamstelveen.nl.

 

Persbericht                                                                                                                        18 november 2022

Zes journalistieke projecten krijgen steun Amstelveens Mediafonds. Mediaraad Amstelveen zoekt nieuw lid

AMSTELVEEN –

De Mediaraad Amstelveen steunt zes journalistieke projecten in de najaarsronde van 2022. In totaal kreeg de Mediaraad deze keer dertien aanvragen binnen over uiteenlopende onderwerpen. De toegekende projecten zijn allen van groot maatschappelijk belang en dragen bij aan de journalistieke ontwikkeling in Amstelveen. Met de toekenning is een totaal bedrag gemoeid van 66.520 euro.

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is blij met het grote aantal aanvragen dat tijdens de najaarsronde voor het Mediafonds is binnengekomen. Ook over de kwaliteit van de aanvragen is de raad te spreken. De zes toegekende projecten dragen bij aan het publieke debat en leveren een bijdrage aan het versterken van de journalistieke cultuur in Amstelveen.

Ontwikkeling van de journalistiek in Amstelveen

De projectaanvragen tijdens deze tweede financieringsronde van het jaar zijn zeer divers van aard en onderwerpkeuze. Ze hebben met elkaar gemeen dat het om onderwerpen gaat die van groot belang zijn voor Amstelveen en de Amstelveense bevolking. Daarmee dragen zij ook bij aan de versterking van de journalistiek. “Bij de toekenning van projecten kijken we als Mediaraad zowel naar kwalitatief goede journalistieke verhalen als de mogelijkheid om journalistiek talent verder te helpen ontwikkelen. Voor beide doelstellingen zien wij goede kansen bij de toegekende projecten”, zegt voorzitter Meindert Schut.

Mediaraad Amstelveen zoekt nieuw lid

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is op zoek naar een nieuw lid. Monda Heshusius is eerder dit jaar gestopt als voorzitter en als lid van de raad. “Monda heeft fantastisch werk verricht bij het op poten zetten van de Mediaraad. Nu zij afscheid heeft genomen, zijn we op zoek naar nieuw bloed”, aldus Meindert Schut. De Mediaraad zoekt iemand met grote interesse in de lokale media en een sterke binding met Amstelveen. Later deze maand zal de vacature uitgezet worden.

De Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welke journalistieke projecten met geld uit het Amstelveens Mediafonds worden gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren.

Voor vragen zijn we bereikbaar via info@mediaraadamstelveen.nl

Persbericht                                                                                                                        15 augustus 2022

100 duizend euro beschikbaar voor 
najaar ronde Amstelveens Mediafonds

AMSTELVEEN – Media-organisaties, freelance journalisten en studenten journalistiek  kunnen vanaf 15 augustus aanvragen indienen voor een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds. Voor deze ronde is 100 duizend euro beschikbaar. De deadline voor deze aanvraagronde ligt op 29 september 2022.

Het Amstelveens Mediafonds heeft voor deze tweede ronde van het jaar meer geld in kas dan het bestuur voor ogen had. Eerder dit jaar ontving de Mediaraad twee aanvragen, waarvan er slechts één is toegekend. Voor de komende ronde hoopt de raad  meer kwalitatief sterke aanvragen te mogen ontvangen van lokale media,  individuele journalisten en studenten. De gemeente Amstelveen stelt dit jaar in totaal 160 duizend euro beschikbaar voor journalistieke projecten. De onafhankelijke Mediaraad beoordeelt de aanvragen en bepaalt welke projecten financiële ondersteuning ontvangen.

Journalistieke diepgang

Voor deze ronde is de Mediaraad op zoek naar projectaanvragen met journalistieke diepgang. Daarnaast is er behoefte aan  creatieve ideeën: inhoudelijk, maar ook wat betreft de  aanpak en vorm waarin het plan uitgewerkt wordt. Dit kan bijvoorbeeld een podcast zijn of online journalistieke producties. “We zijn ervan overtuigd dat het Mediafonds een nuttige impuls kan geven aan de versterking van de lokale journalistiek”, zegt Meindert Schut, voorzitter van de vierkoppige Mediaraad. “We hopen wel dat we een volgende stap kunnen zetten met meer onderzoeksjournalistieke aanvragen dan de afgelopen twee jaar. Mocht iemand twijfelen over de journalistieke invulling van een aanvraag, dan zijn we graag bereid om mee te denken.”

Indienen aanvraag Mediafonds

Media, individuele journalisten en studenten die in aanmerking willen komen voor een financiële  vanuit het fonds kunnen hun aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Zo moet  de productie een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn en maatschappelijke relevant zijn voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Een aanvraag indienen kan tot en met 29 september 2022. Voor vragen zijn we bereikbaar via info@mediaraadamstelveen.nl

Persbericht                                                                                                                        19 mei 2022

RTVA-programma over internationale gemeenschap in Amstelveen ontvangt bijdrage Mediafonds

De Mediaraad Amstelveen ondersteunt in de eerste financieringsronde van 2022 een programmareeks van RTVA over de rol en positie van migranten en expats in Amstelveen. De gemeente telt maar liefst 139 nationaliteiten. Een belangrijk deel van die inwoners blijkt niet altijd de weg te vinden in de Amstelveense samenleving. Met de toekenning is een bedrag gemoeid van 39.200 euro.

In deze financieringsronde was het aantal aanvragen zeer beperkt. Aanvragers voldeden nog niet altijd aan de vereiste criteria. De helft van het voor deze ronde beschikbare bedrag is daarom niet uitgekeerd.    

De Mediaraad oordeelde positief over het voorstel van RTVA. De aanvraag voldoet aan de toekenningscriteria. De raad verwacht dat de programmareeks een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de lokale journalistiek en het publieke debat kan stimuleren.

Een programma voor iedereen

Het voorstel van RTVA behelst een tweetalig ‘programma voor iedereen’ (Nederlands en Engels). Niet alleen voor migranten en expats. Het wil meer begrip ontwikkelen voor de problemen waar deze inwoners van Amstelveen tegenaan lopen, maar ook kritisch kijken naar inspanningen die al worden geleverd om de divers samengestelde samenleving te informeren en te verbinden. Het programma zal ook aandacht schenken aan negatieve effecten die inwoners soms ervaren in Amstelveen als groeiende ‘expatgemeente’.

“De groeiende impact van internationals op de Amstelveense samenleving is een actueel en urgent onderwerp dat een journalistieke aanpak verdient. Met deze RTVA-reeks wordt daarin een mooie stap gezet”, aldus Monda Heshusius, voorzitter van de Mediaraad. 

Afgeronde projecten

Een aantal toegekende projecten uit eerdere rondes is inmiddels afgerond. Zo verschenen in het Amstelveens Nieuwsblad de artikelenreeksen ‘Eén stad’ van Martin Bons, ‘De toekomst van de ouderenzorg in Amstelveen’ van Suzanne Bremmers en ‘Stad van de toekomst’ van journalist Naomi Heidinga. Inmiddels is ook een eerste aflevering van haar podcast online gekomen, te beluisteren via de website van RTVA.

Versterking van lokale journalistiek

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. Op 30 juni organiseert de Mediaraad een informatieavond. Geïnteresseerden kunnen dan vragen stellen over aanvragen voor een journalistiek project. De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Bibliotheek in het Stadshart. De volgende ronde voor aanvragen bij het Mediafonds start op 15 augustus 2022 en sluit op 29 september 2022.

Persbericht                                                                                                                         14 februari 2022

80 duizend euro beschikbaar voor 
Amstelveense journalistiek

AMSTELVEEN – Mediaorganisaties en individuele journalisten (ook studenten) kunnen vanaf 14 februari aanvragen indienen voor een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds. Bij de eerste ronde van dit jaar is daarvoor 80 duizend euro beschikbaar. De onafhankelijke Mediaraad beoordeelt de ingediende journalistieke projecten. Deadline voor deze aanvraagronde ligt op 31 maart 2022.

De gemeente Amstelveen stelt dit jaar in totaal 160 duizend euro beschikbaar, verdeeld over twee rondes, om de lokale journalistiek te ondersteunen en te stimuleren. Lokale media werken vaak met een beperkt budget, waardoor weinig geld beschikbaar is om naast het volgen van het nieuws ook diepgravend onderzoek te verrichten. Amstelveen erkent het belang van goede lokale journalistiek en hoopt daar via het Mediafonds een duurzame bijdrage aan te leveren.

Steun in de rug voor lokale journalistiek Amstelveen

 Met de financiering vanuit het Mediafonds krijgen media en journalisten meer mogelijkheden om op onderzoeksjournalistiek in te zetten. “We constateren een groeiende belangstelling en verbetering van de kwaliteit”, zegt Monda Heshusius, voorzitter van de vijfkoppige Mediaraad. “Het sterkt ons in de overtuiging dat het fonds een nuttige impuls geeft aan de versterking van de journalistiek in Amstelveen. Het biedt lokale media en journalisten een goede kans om zich verder te ontwikkelen. We hopen dat er ook nu weer sterke voorstellen binnen zullen komen.”

Indienen aanvraag Mediafonds

Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage vanuit het Mediafonds kunnen hun aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de productie een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn gemaakt en maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2022 via de website van de Mediaraad.

Voor criteria, aanvraagformulier en meer informatie over het Mediafonds: kijk op Aanvraagformulier

Persbericht                                                                                                                         18 november 2021

Vier journalistieke projecten ontvangen 
steun Amstelveens Mediafonds

De Mediaraad Amstelveen steunt in de derde financieringsronde vier journalistieke projecten. De positief beoordeelde aanvragen hebben betrekking op de gemeentepolitiek, nieuwsvoorziening voor kinderen, de toegevoegde waarde van ICT-oplossingen in de ouderenzorg en de diversiteit van de Amstelveense bevolkingssamenstelling. Met de toekenningen is een totaalbedrag gemoeid van 57.475 euro.

 

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen steunt in deze ronde vier journalistieke projecten met zeer verschillende insteken. De goedgekeurde aanvragen voldoen mede door de sterk journalistieke insteek aan alle toekenningscriteria. De Mediaraad verwacht dat de vier gekozen projecten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale journalistiek en het publieke debat in Amstelveen. In totaal zijn er in deze ronde negen aanvragen binnengekomen voor een bijdrage uit het Mediafonds.

Grote verscheidenheid in onderwerpen

De vier gekozen projecten hebben allen een journalistieke insteek gekozen bij maatschappelijk relevante onderwerpen voor de Amstelveense bevolking. Een van de aanvragen is gericht op kinderen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de wijze van informatieverstrekking door en voor kinderen en de ontwikkeling van jong journalistiek talent. Bij een ander project staan juist de ouderen centraal. Nagegaan wordt of ICT-oplossingen kunnen bijdragen aan verbetering van de thuiszorg en verpleeghuiszorg en of die dan ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. De diversiteit van de bevolkingssamenstelling in Amstelveen wordt in een derde aanvraag kritisch uitgediept. De vierde toegekende aanvraag heeft betrekking op de gemeentepolitiek en wil die dichterbij de bevolking brengen.

Afgeronde projecten

Toegekende projecten uit eerdere rondes worden steeds meer zichtbaar. Op zondag 7 november 2021 is op NPO2 de documentaire Beth Amstelveen, Jeruzalem a/d Amstel uitgezonden. Deze documentaire van journaliste Özgür Canel gaat over de groeiende Joodse gemeenschap in Amstelveen en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds. Waar Joodse gemeenschappen in de rest van Nederland al generaties krimpen, laat Amstelveen het tegenovergestelde beeld zien. Canel gaat in deze documentaire op zoek naar de reden daarvoor. De documentaire is terug te zien via NPOstart.nl. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden diverse artikelen in het Amstelveens Nieuwsblad verschenen en zendt RTVA het programma 1Amstelveen uit.

Versterking van lokale journalistiek

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. “We zijn blij met de respons tijdens deze aanvraagronde. We zien de journalistieke kwaliteit elke keer toenemen, maar er valt ook nog veel te winnen”, aldus vice-voorzitter Meindert Schut. “Er zijn genoeg verhalen te ontdekken in Amstelveen. Met het geld uit het Mediafonds stellen we journalisten in staat om die ook echt te ontrafelen.”

Persbericht                                                                                                                         Mediaraad maakt na een jaar tussenbalans op

“Graag meer journalistieke diepgang”

AMSTELVEEN - Een jaar na haar oprichting doet de Mediaraad Amstelveen een oproep aan de lokale journalistiek om meer gebruik te maken van het Mediafonds dat dit jaar 120.000 euro in kas heeft, waarvan nu nog 60.000 euro beschikbaar is. De onafhankelijke Mediaraad, die de aanvragen voor financiële bijdragen beoordeelt, is vooral op zoek naar projecten met meer journalistieke diepgang.  

Afgelopen jaar is er door de Mediaraad ruim 100.000 euro toegekend aan journalistieke projecten. “Het kwam wat langzaam op gang, maar dat kwam denk ik ook doordat de Mediaraad onbekend was”, zegt Mediaraad-voorzitter Monda Heshusius. “Inmiddels hebben we een aantal interessante aanvragen toegekend. Dit zijn langdurige projecten dus die worden pas de komende maanden gepubliceerd.” Deze toegekende projecten zijn ingediend door bestaande lokale media en door zelfstandige journalisten.

Toch is de meerderheid van de aanvragen door de Mediaraad afgewezen.  Voorzitter Heshusius roept de lokale journalistiek dan ook op om met flink wat nieuwe aanvragen te komen. “Die mogen kritisch zijn en vooral graag met journalistieke diepgang. Wij dagen jullie uit,” zegt ze. “Er ligt een mooie subsidie te wachten op interessante journalistieke projecten. Maak er gebruik van. Zet  je tanden erin.”

Voor de derde ronde – sluiting 30 september - is 60.000 euro beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een project een begin- en een einddatum hebben. Het moet gepubliceerd worden in een medium, kosteloos toegankelijk zijn en van belang voor Amstelveense inwoners. Dat kan een krant of weekblad zijn, en/of op rtv of online te horen of te zien zijn. Meer info en aanvraagformulieren op www.mediaraadamstelveen.nl

Persbericht                                                                                                                           10 augustus 2021

Nieuwe ronde Amstelveens Mediafonds van start

AMSTELVEEN – Media-organisaties en journalisten (ook studenten) kunnen vanaf 15 augustus weer aanvragen indienen voor een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds voor journalistieke producties. Voor deze tweede ronde van dit jaar is opnieuw 60 duizend euro beschikbaar. Het geld komt uit het Amstelveens Mediafonds van de gemeente. De onafhankelijke Mediaraad bepaalt welke projecten financiering ontvangen. De deadline voor de tweede aanvraagronde ligt op 30 september 2021.

De gemeente Amstelveen stelt dit jaar in totaal 120 duizend euro beschikbaar, verdeeld over twee rondes, om de lokale journalistiek te ondersteunen en te stimuleren. Lokale media werken vaak met een beperkt budget. Er is over het algemeen weinig geld beschikbaar om naast het volgen van het lokale nieuws ook journalistiek diepgravend onderzoek te verrichten. Amstelveen erkent het belang van goede lokale journalistiek en hoopt daar via het Mediafonds een duurzame bijdrage aan te leveren.

Steun in de rug voor lokale journalistiek Amstelveen

 Met de financiering vanuit het Mediafonds krijgen lokale media en journalisten meer mogelijkheden om op onderzoeksjournalistiek in te zetten. “We hebben in de vorige rondes al een flink aantal mooie aanvragen binnengekregen en gehonoreerd”, zegt Monda Heshusius, voorzitter van de vijfkoppige Mediaraad. “Het sterkt ons in de overtuiging dat het Mediafonds een nuttige impuls geeft aan de versterking van de lokale journalistiek in Amstelveen. Het Mediafonds biedt lokale media en journalisten een goede kans om zich verder te ontwikkelen. Grijp je kans! We rekenen erop dat ook deze ronde mooie, journalistiek sterke voorstellen binnen zullen komen.”

Informatieavond op 2 september in bibliotheek

Om geïnteresseerde media-organisaties en journalisten (studenten journalistiek zijn ook van harte welkom) beter op weg te helpen organiseert de Mediaraad Amstelveen een informatieavond. De leden van de Mediaraad zijn dan beschikbaar om toelichting te geven en vragen over de subsidieronde te beantwoorden. “We kunnen ons voorstellen dat het best lastig is om een subsidieaanvraag op te stellen. We willen geïnteresseerde partijen daarbij helpen door hun vragen daarover te beantwoorden. Ook horen we graag waar de lokale journalistiek behoefte aan heeft en waar eventuele uitdagingen liggen.”

 De informatieavond is op donderdag 2 september 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Bibliotheek Amstelland op het Stadsplein. Inschrijven voor de informatieavond is niet nodig.

Indienen aanvraag Mediafonds

Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit het Mediafonds kunnen hun aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de productie een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn gemaakt en maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Een aanvraag indienen kan tot en met 30 september 2021.

 

Voor criteria, aanvraagformulier en meer informatie over het Mediafonds: kijk op www.mediaraadamstelveen.nl

PERSBERICHT                                                                                                                                                                         19 mei 2021

 

 

DRIE JOURNALISTIEKE PROJECTEN ONTVANGEN STEUN VAN MEDIAFONDS AMSTELVEEN

De Mediaraad Amstelveen steunt opnieuw drie mooie journalistieke projecten. De positief beoordeelde aanvragen hebben betrekking op de Amstelveense woningmarkt, burgerjournalistiek en een journalistieke talkshow. Het mediafonds steunt de projecten met een totaalbedrag van 58.800 euro

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen steunt in de eerste subsidieronde van 2021 drie journalistieke projecten met een grote diversiteit en innovatief karakter. De goedgekeurde aanvragen voldoen mede daarom aan alle toekenningscriteria. De Mediaraad verwacht dat deze projecten zullen bijdragen aan de versterking van de lokale journalistiek en het publieke debat in Amstelveen. In totaal zijn zes aanvragen voor subsidie vanuit het Mediafonds binnengekomen. Daarvan is de helft goedgekeurd.

Woningmarkt, burgerjournalistiek en debat

De drie projecten hebben elk een sterke journalistieke insteek, maar zijn zeer verschillend als het om de inhoud gaat. Zo gaat een van de aanvragen over de Amstelveense woningmarkt. Hoe moet het Amstelveen van de toekomst eruit komen te zien? Deze vraag staat centraal in een artikelenreeks en een aantal podcasts, gemaakt door journaliste Naomi Heidinga. Lokale omroep RTVA ontvangt steun om het reeds bestaande journalistieke actualiteitenprogramma 1Amstelveen te behouden en te verbeteren. De nieuwe lokale omroep AAN! maakt met hulp uit het Mediafonds het journalistieke project ‘Nieuwsplein Keizer Karel’, waarbij het gebruik maakt van burgerverslaggevers. Voor dit project werkt AAN! nauw samen met RTVNH.

Versterking van lokale journalistiek

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in 2020 geïnstalleerd en bepaalt welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. “We hebben ook dit keer de aanvragen voor het fonds met zeer veel interesse beoordeeld. Het is mooi om te zien dat journalisten en mediaorganisaties de weg naar het Mediafonds weten te vinden”, aldus vice-voorzitter Meindert Schut. “Er zijn genoeg verhalen te ontdekken in Amstelveen. Met het geld uit het Mediafonds stellen we journalisten in staat om die ook echt te maken.” In het najaar volgt een tweede ronde voor nieuwe projecten. Hiervoor is een totaalbedrag beschikbaar van 60 duizend euro. De volgende ronde opent half augustus. De deadline voor het indienen van aanvragen ligt op 30 september 2021.

Kijk voor nadere informatie en aanvraagformulieren op www.mediaraadamstelveen.nl.

Persbericht                                                                                                                           22 Februari 2021

Mediaraad Amstelveen zoekt journalistiek talent

Nieuwe ronde Amstelveens Mediafonds van start

AMSTELVEEN - Amstelveen stelt ook dit jaar geld beschikbaar voor journalistieke projecten. Het gaat om twee rondes van 60 duizend euro. Geïnteresseerden hebben vanaf nu de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de eerste ronde van dit jaar. Het geld komt uit het Amstelveens Mediafonds van de gemeente. De deadline voor de eerste aanvraagronde is 31 maart 2021.

In totaal is er dit jaar vanuit het Mediafonds Amstelveen 120 duizend euro beschikbaar, verdeeld over twee rondes. De gemeente Amstelveen wil op deze manier de lokale journalistiek ondersteunen en stimuleren. In veel gemeenten hebben lokale media het financieel zwaar. Er is meestal weinig
geld beschikbaar om naast het volgen van het lokale nieuws ook journalistiek onderzoek te doen. Amstelveen erkent het belang van goede lokale journalistiek en hoopt daar via het Mediafonds een duurzame bijdrage aan te leveren.

Steun in de rug voor lokale journalistiek Amstelveen

Met de financiering vanuit het Mediafonds krijgen lokale media en journalisten de mogelijkheid om extra onderzoek te doen. “We hebben in de eerste aanvraagronde gezien dat die behoefte er ook duidelijk is in de Amstelveense journalistiek”, zegt Monda Heshusius, voorzitter van de onafhankelijke Mediaraad. “Deze tweede ronde biedt meer tijd en nieuwe kansen voor wie de eerste ronde te kort dag was. Het Mediafonds geeft de lokale journalistiek een mooie kans om een stap extra te kunnen zetten. We verwachten dan ook dat opnieuw veel goede plannen worden
ingezonden.”

Indienen aanvraag Mediafonds

Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit het Mediafonds kunnen een aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Zo moet het project een goed journalistiek niveau
hebben, journalistiek onafhankelijk zijn gemaakt en maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2021.

Voor criteria, aanvraagformulier en meer informatie over het Mediafonds: kijk op
www.mediaraadamstelveen.nl

Over ons

De Mediaraad Amstelveen wil de kwaliteit van de lokale journalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, bedrijven en organisaties in Amstelveen en de regio beter te informeren over wat er speelt in hun omgeving. Hiervoor heeft de gemeente een speciaal fonds opgericht. Journalisten kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun.
Persbericht                                                                                                                           29 december 2020

Grote interesse in eerste subsidieronde Amstelveens Mediafonds

MEDIAFONDS AMSTELVEEN STEUNT 
DRIE JOURNALISTIEKE PROJECTEN

De Mediaraad Amstelveen heeft de eerste drie journalistieke projecten aangewezen voor een bijdrage uit het Mediafonds. Deze hebben betrekking op de thema’s duurzaamheid en de betekenis ervan voor burgers en kleine/grote bedrijven, alsook de internationale en grote diversiteit van de Amstelveense bevolking. Deze drie projecten worden met een bedrag  van in totaal € 44.810 uit het Mediafonds gesteund..

Overwegend goede kwaliteit

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in juli geïnstalleerd en adviseert welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. Ondanks dat de eerste aanvraagronde kort open heeft gestaan, is de Mediaraad zeer tevreden met het aantal reacties. In totaal zijn acht aanvragen binnengekomen tot een totaal bedrag van ruim € 200.000. Daarvan voldoen drie aanvragen op alle terreinen aan de toekenningscriteria.

De ingediende journalistieke projecten zijn zeer divers en van overwegend goede kwaliteit, vindt de Mediaraad. “Bij de aanvragen hebben we gekeken naar de actualiteit van het onderwerp en wat dit aan mogelijk debat in de Amstelveense samenleving zou kunnen opleveren,” aldus vicevoorzitter Meindert Schut. “We hebben ingezet op een brede keuze aan Amstelveense media om daarmee zoveel mogelijk Amstelveense bewoners te bereiken.”

Twee rondes in 2021

In 2021 worden twee nieuwe rondes opengesteld. Voor de eerste ronde kunnen projecten vanaf 15 februari worden ingediend. Deadline is 31 maart om 12 uur 's nachts. Voor de tweede ronde is de deadline 1 oktober 2021. Per ronde is € 60.000 subsidie beschikbaar.

AANVRAAGFORMULIER

Persbericht                                                                                                                           1 oktober 2020

Amstelveens Mediafonds van start: 
eerste aanvraagronde geopend

AMSTELVEEN – Amstelveen stelt dit jaar voor het eerst 90.000 euro beschikbaar voor journalistieke projecten. Het geld komt uit het Amstelveens Mediafonds van de gemeente. Een onafhankelijke Mediaraad bepaalt welk project wordt gefinancierd. De deadline voor de eerste aanvraagronde is 1 november 2020.

 Ook de komende drie jaren is gemiddeld € 90.000 per jaar beschikbaar. De gemeente Amstelveen wil met dit Mediafonds de lokale journalistiek stimuleren net als een aantal andere Nederlandse gemeenten. In veel gemeenten hebben lokale media het economisch moeilijk. Amstelveen erkent het belang van goede lokale journalistiek en hoopt daar op deze manier een duurzame bijdrage aan te leveren.

Indienen aanvraag Mediafonds

Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit het Mediafonds moeten een aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen wel aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de productie een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn gemaakt en maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Kans voor lokale journalistiek Amstelveen

“Wij vinden kritische en betrouwbare informatie voor de bewoners van groot belang”, zegt Monda Heshusius, voorzitter van de vijfkoppige Mediaraad. “Met dit Mediafonds wordt hiermee financiële ruimte geschapen. De lokale journalistiek krijgt een mooie kans. Het is nu aan de media en aan individuele journalisten zelf om op deze uitdaging in te gaan. We hopen veel goede aanvragen binnen te krijgen.”

AANVRAAGFORMULIER

Het Amstelveens mediafonds beoogt de lokale journalistiek op een onafhankelijke wijze te stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram