30 september sluit derde ronde

Info avond Mediaraad 2 september in de Bieb

De Mediaraad Amstelveen hield 2 september een info avond in de Bibliotheek. De werking van Mediaraad en Mediafonds werd toegelicht en belangstellenden konden vragen stellen. Aanwezig waren onder andere Amstelveenblog.nl, de lokale omroep AAN!, Amstelkids, en een aantal freelancers.

Het werd een geanimeerde uitwisseling van vraag en antwoord. Zo bleek bijvoorbeeld onduidelijkheid over het geringe aantal door de Mediaraad gesteunde publicaties. De meeste projecten die (deels) gefinancierd worden door de Mediaraad zijn langlopend. Aangezien de Mediaraad vorig jaar is opgericht zullen de meeste projecten pas komende tijd worden gepubliceerd.

Voorzitter Monda Heshusius riep de aanwezigen op om met flink wat nieuwe aanvragen te komen. “Die mogen kritisch zijn en vooral graag met journalistieke diepgang. Wij dagen jullie uit,” zei ze. “Er ligt een mooie subsidie te wachten op interessante journalistieke projecten. Maak er gebruik van. Zet je tanden erin.”
Na afloop van het plenaire gedeelte konden belangstellenden individueel vragen stellen aan de raadsleden, men zocht onderling contact en er werden al interessante ideeën uitgewisseld. Zowel de Mediaraad als de aanwezigen vonden het een bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is.

Inmiddels is in totaal ruim € 100.000 aan journalistieke projecten toegekend. Voor de derde ronde – sluiting 30 september - is           € 60.000.- beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een project een begin- en een einddatum hebben. Het moet gepubliceerd worden in een medium, kosteloos toegankelijk zijn en van belang voor Amstelveense inwoners. Dat kan een krant of weekblad zijn, en/of op rtv of online te horen of te zien zijn.      

Meer info en aanvraagformulieren op deze website.

Het Amstelveens mediafonds beoogt de lokale journalistiek op een onafhankelijke wijze te stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram