Persbericht                                                                                                                           22 Februari 2021

Mediaraad Amstelveen zoekt journalistiek talent

Nieuwe ronde Amstelveens Mediafonds van start

AMSTELVEEN - Amstelveen stelt ook dit jaar geld beschikbaar voor journalistieke projecten. Het gaat om twee rondes van 60 duizend euro. Geïnteresseerden hebben vanaf nu de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de eerste ronde van dit jaar. Het geld komt uit het Amstelveens Mediafonds van de gemeente. De deadline voor de eerste aanvraagronde is 31 maart 2021.

In totaal is er dit jaar vanuit het Mediafonds Amstelveen 120 duizend euro beschikbaar, verdeeld over twee rondes. De gemeente Amstelveen wil op deze manier de lokale journalistiek ondersteunen en stimuleren. In veel gemeenten hebben lokale media het financieel zwaar. Er is meestal weinig
geld beschikbaar om naast het volgen van het lokale nieuws ook journalistiek onderzoek te doen. Amstelveen erkent het belang van goede lokale journalistiek en hoopt daar via het Mediafonds een duurzame bijdrage aan te leveren.

Steun in de rug voor lokale journalistiek Amstelveen

Met de financiering vanuit het Mediafonds krijgen lokale media en journalisten de mogelijkheid om extra onderzoek te doen. “We hebben in de eerste aanvraagronde gezien dat die behoefte er ook duidelijk is in de Amstelveense journalistiek”, zegt Monda Heshusius, voorzitter van de onafhankelijke Mediaraad. “Deze tweede ronde biedt meer tijd en nieuwe kansen voor wie de eerste ronde te kort dag was. Het Mediafonds geeft de lokale journalistiek een mooie kans om een stap extra te kunnen zetten. We verwachten dan ook dat opnieuw veel goede plannen worden
ingezonden.”

Indienen aanvraag Mediafonds

Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit het Mediafonds kunnen een aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Zo moet het project een goed journalistiek niveau
hebben, journalistiek onafhankelijk zijn gemaakt en maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2021.

Voor criteria, aanvraagformulier en meer informatie over het Mediafonds: kijk op
www.mediaraadamstelveen.nl

Over ons

De Mediaraad Amstelveen wil de kwaliteit van de lokale journalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, bedrijven en organisaties in Amstelveen en de regio beter te informeren over wat er speelt in hun omgeving. Hiervoor heeft de gemeente een speciaal fonds opgericht. Journalisten kunnen een aanvraag indienen voor financiële steun.

Neem contact op

Meindert Schut
Vice-voorzitter
Mail mij
0630338425
Persbericht                                                                                                                           29 december 2020

Grote interesse in eerste subsidieronde Amstelveens Mediafonds

MEDIAFONDS AMSTELVEEN STEUNT 
DRIE JOURNALISTIEKE PROJECTEN

De Mediaraad Amstelveen heeft de eerste drie journalistieke projecten aangewezen voor een bijdrage uit het Mediafonds. Deze hebben betrekking op de thema’s duurzaamheid en de betekenis ervan voor burgers en kleine/grote bedrijven, alsook de internationale en grote diversiteit van de Amstelveense bevolking. Deze drie projecten worden met een bedrag  van in totaal € 44.810 uit het Mediafonds gesteund..

Overwegend goede kwaliteit

De onafhankelijke Mediaraad Amstelveen is in juli geïnstalleerd en adviseert welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren. Ondanks dat de eerste aanvraagronde kort open heeft gestaan, is de Mediaraad zeer tevreden met het aantal reacties. In totaal zijn acht aanvragen binnengekomen tot een totaal bedrag van ruim € 200.000. Daarvan voldoen drie aanvragen op alle terreinen aan de toekenningscriteria.

De ingediende journalistieke projecten zijn zeer divers en van overwegend goede kwaliteit, vindt de Mediaraad. “Bij de aanvragen hebben we gekeken naar de actualiteit van het onderwerp en wat dit aan mogelijk debat in de Amstelveense samenleving zou kunnen opleveren,” aldus vicevoorzitter Meindert Schut. “We hebben ingezet op een brede keuze aan Amstelveense media om daarmee zoveel mogelijk Amstelveense bewoners te bereiken.”

Twee rondes in 2021

In 2021 worden twee nieuwe rondes opengesteld. Voor de eerste ronde kunnen projecten vanaf 15 februari worden ingediend. Deadline is 31 maart om 12 uur 's nachts. Voor de tweede ronde is de deadline 1 oktober 2021. Per ronde is € 60.000 subsidie beschikbaar.

AANVRAAGFORMULIER

Persbericht                                                                                                                           1 oktober 2020

Amstelveens Mediafonds van start: 
eerste aanvraagronde geopend

AMSTELVEEN – Amstelveen stelt dit jaar voor het eerst 90.000 euro beschikbaar voor journalistieke projecten. Het geld komt uit het Amstelveens Mediafonds van de gemeente. Een onafhankelijke Mediaraad bepaalt welk project wordt gefinancierd. De deadline voor de eerste aanvraagronde is 1 november 2020.

 Ook de komende drie jaren is gemiddeld € 90.000 per jaar beschikbaar. De gemeente Amstelveen wil met dit Mediafonds de lokale journalistiek stimuleren net als een aantal andere Nederlandse gemeenten. In veel gemeenten hebben lokale media het economisch moeilijk. Amstelveen erkent het belang van goede lokale journalistiek en hoopt daar op deze manier een duurzame bijdrage aan te leveren.

Indienen aanvraag Mediafonds

Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit het Mediafonds moeten een aanvraag indienen bij de Mediaraad Amstelveen. Daarvoor moeten aanvragen wel aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de productie een goed journalistiek niveau hebben, journalistiek onafhankelijk zijn gemaakt en maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen. Het resultaat moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Kans voor lokale journalistiek Amstelveen

“Wij vinden kritische en betrouwbare informatie voor de bewoners van groot belang”, zegt Monda Heshusius, voorzitter van de vijfkoppige Mediaraad. “Met dit Mediafonds wordt hiermee financiële ruimte geschapen. De lokale journalistiek krijgt een mooie kans. Het is nu aan de media en aan individuele journalisten zelf om op deze uitdaging in te gaan. We hopen veel goede aanvragen binnen te krijgen.”

AANVRAAGFORMULIER

Het Amstelveens mediafonds beoogt de lokale journalistiek op een onafhankelijke wijze te stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram