Naam: RTV Amstelveen

Aanvraagnummer: 20220401

Toegekend bedrag: € 39.200

Onderwerp: Een programma over de Amstelveense samenleving voor alle inwoners van Amstelveen

Publicatie: link naar https://rtva.nl/

Naam: Suzanne Bremmers

Aanvraagnummer: 20211008

Toegekend bedrag: €7.700

Onderwerp: Een onderzoek naar het gebruik van ict-oplossingen in de ouderenzorg in Amstelveen.

Publicatie: Amstelveens Nieuwsblad

Naam: RTV-Amstelveen

Aanvraagnummer: 20211006

Toegekend bedrag: €11.500

Onderwerp: RTVA brengt de lokale politiek dicht bij de inwoners van Amstelveen.

Publicatie: RTV Amstelveen

Naam: Martin Bons

Aanvraagnummer: 20211002

Toegekend bedrag: €7.495

Onderwerp: Het afgelopen decennium is het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit in Amstelveen bijna verdubbeld. Hoe blijft Amstelveen één stad voor iedereen?

Publicatie: Amstelveens Nieuwsblad

Naam: Marloes Smit

Aanvraagnummer: 20211001

Toegekend bedrag: €30.780

Onderwerp: Een reeks lokale nieuwsuitzendingen gemaakt voor en door kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Publicatie: Uitgezonden op scholen en via de lokale media (RTV Amstelveen). Amstelkids.

Naam: Naomi Heidinga

Aanvraagnummer: 20210406

Toegekend bedrag: €7.260

Onderwerp: Amstelveen groeit, maar wat betekent dit voor de inwoners? Welke invloed heeft die groei bijvoorbeeld op de kwaliteiten van Amstelveen als woongemeente, zoals goede bereikbaarheid, veiligheid het groene karakter van de stad en de aanwezigheid van voldoende voorzieningen en infrastructuur?

Publicatie: Amstelveens Nieuwsblad

Naam: AAN!

Aanvraagnummer: 20210405

Toegekend bedrag: €24.000

Onderwerp: Hyperlokale en participerende journalistiek die het verhaal vertelt van de inwoners van de wijk Keizer Karelpark.

Publicatie: website en sociale kanalen van AAN!

Naam: RTV Amstelveen

Aanvraagnummer: 20210404

Toegekend bedrag: €27.540

Onderwerp: Talkshow met de achtergronden bij de actualiteit.

Publicatie: RTV Amstelveen:

Duurzaam Amstelveen

Naam:
Jaime Donata

Aanvraagnummer:
20201104

Toegekend bedrag:
10.000 euro

Onderwerp:
Een serie artikelen over duurzame en technologische innovatie van bedrijven in Amstelveen. In 2020 nam de gemeenteraad van Amstelveen het ‘Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie’ aan. Wat betekent dit plan voor duurzaam ondernemen in Amstelveen? En waar liggen de uitdagingen?

Publicatie:
Amstelveens Nieuwsblad, 2021

Link:  Klik op LINK voor meer informatie.

Beth Amstelveen.

Naam:

Özgür Canel


Aanvraagnummer:
20201106  

Toegekend bedrag:
20.750 euro


Onderwerp:

Een TV documentaire en geschreven artikelen met als werktitel “IN BLOEI, het wonder van Amstelveen. Portret van de Joodse gemeenschap in Amstelveen.” Amstelveen is een van de weinige plekken in Nederland waar de Joodse gemeenschap groeit. Wat verklaart dit succes en hoe is het om Joods in Amstelveen te zijn?


Publicatie:

NPO2, EO, 2022

Het Amstelveens mediafonds beoogt de lokale journalistiek op een onafhankelijke wijze te stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram