Naam: Suzanne Bremmers

Aanvraagnummer: 20211008

Toegekend bedrag: €7.700

Onderwerp: Een onderzoek naar het gebruik van ict-oplossingen in de ouderenzorg in Amstelveen.

Publicatie: Amstelveens Nieuwsblad

Naam: RTV-Amstelveen

Aanvraagnummer: 20211006

Toegekend bedrag: €11.500

Onderwerp: RTVA brengt de lokale politiek dicht bij de inwoners van Amstelveen.

Publicatie: RTV Amstelveen

Naam: Martin Bons

Aanvraagnummer: 20211002

Toegekend bedrag: €7.495

Onderwerp: Het afgelopen decennium is het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit in Amstelveen bijna verdubbeld. Hoe blijft Amstelveen één stad voor iedereen?

Publicatie: Amstelveens Nieuwsblad

Naam: Marloes Smit

Aanvraagnummer: 20211001

Toegekend bedrag: €30.780

Onderwerp: Een reeks lokale nieuwsuitzendingen gemaakt voor en door kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Publicatie: Uitgezonden op scholen en via de lokale media (RTV Amstelveen). Amstelkids.

Het Amstelveens mediafonds beoogt de lokale journalistiek op een onafhankelijke wijze te stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram