• Mediaraad Amstelveen zoekt 
    journalistiek talent

    De deadline voor het indienen van aanvragen ligt op 30 september 2021
    AANVRAAGFORMULIER
30 september sluit derde ronde

Info avond Mediaraad 2 september in de Bieb

Klik hier voor een terugblik

Mediaraad maakt na een jaar tussenbalans op

“Graag meer journalistieke diepgang”

AMSTELVEEN - Een jaar na haar oprichting doet de Mediaraad Amstelveen een oproep aan de lokale journalistiek om meer gebruik te maken van het Mediafonds dat dit jaar 120.000 euro in kas heeft, waarvan nu nog 60.000 euro beschikbaar is. De onafhankelijke Mediaraad, die de aanvragen voor financiële bijdragen beoordeelt, is vooral op zoek naar projecten met meer journalistieke diepgang.  

Afgelopen jaar is er door de Mediaraad ruim 100.000 euro toegekend aan journalistieke projecten. “Het kwam wat langzaam op gang, maar dat kwam denk ik ook doordat de Mediaraad onbekend was”, zegt Mediaraad-voorzitter Monda Heshusius. “Inmiddels hebben we een aantal interessante aanvragen toegekend. Dit zijn langdurige projecten dus die worden pas de komende maanden gepubliceerd.” Deze toegekende projecten zijn ingediend door bestaande lokale media en door zelfstandige journalisten.

Toch is de meerderheid van de aanvragen door de Mediaraad afgewezen.  Voorzitter Heshusius roept de lokale journalistiek dan ook op om met flink wat nieuwe aanvragen te komen. “Die mogen kritisch zijn en vooral graag met journalistieke diepgang. Wij dagen jullie uit,” zegt ze. “Er ligt een mooie subsidie te wachten op interessante journalistieke projecten. Maak er gebruik van. Zet  je tanden erin.”

Voor de derde ronde – sluiting 30 september - is 60.000 euro beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een project een begin- en een einddatum hebben. Het moet gepubliceerd worden in een medium, kosteloos toegankelijk zijn en van belang voor Amstelveense inwoners. Dat kan een krant of weekblad zijn, en/of op rtv of online te horen of te zien zijn.

Doel

De Mediaraad Amstelveen wil de kwaliteit van de lokale journalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, bedrijven en organisaties in Amstelveen en de regio beter te informeren over wat er speelt in hun omgeving. Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het maken van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producties met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

Middel

Om het doel te bereiken toetst de Mediaraad subsidieaanvragen aan de door deze raad geformuleerde uitgangspunten. Op basis daarvan geeft de Mediaraad bindende adviezen aan het College van B&W dat de bijdragen uit het Amstelveens Mediafonds zal verstrekken. Aanvragen kunnen in beginsel twee keer per jaar worden ingediend. 

 

Doelgroep

Rechtspersonen en natuurlijke personen met een journalistiek projectvoorstel dat aansluit bij de uitgangspunten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 

Achtergrond

De samenleving heeft belang bij goed geïnformeerde inwoners, ondernemers en organisaties. Media spelen een belangrijke rol in die informatievoorziening. Lokale media zouden meer inzichten kunnen geven in achtergronden bij het nieuws en maatschappelijk debat - ofwel de diversiteit van het maatschappelijk debat - kunnen stimuleren.

De gemeente Amstelveen wil daarom ‘onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks) journalistiek’ in Amstelveen versterken. Daarvoor is op 11 maart 2020 het Stimuleringsfonds Lokale Media (voortaan Mediafonds) in het leven geroepen. Er is voor drie jaar een bedrag van 380.000 euro gereserveerd voor uitvoering en organisatie.

De gemeente Amstelveen heeft ervoor gekozen om het Mediafonds ‘in de pilotfase’ te laten vallen onder de Algemene Subsidie Verordening 2016, waarbij het College van B&W op advies van de onafhankelijke Mediaraad een aanvraag honoreert. Een eerste evaluatie van de impact en werking van het Mediafonds zal plaatsvinden in juni 2021.

Onafhankelijkheid

De vijf leden van de Mediaraad zijn op 1 juli 2020 benoemd door het College op voordracht van een raadscommissie. De leden zijn geselecteerd op journalistieke deskundigheid en/of een maatschappelijk profiel. Zij hebben een onafhankelijke positie in de Amstelveense samenleving. Er is geen sprake van belangenverstrengeling met lokaal werkende media en de leden hebben gedurende voorliggende jaren geen lokale politieke functie uitgeoefend.

 

Alle subsidieaanvragen worden door de Mediaraad vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. Openbaarmaking van de toegekende projecten vindt in overleg plaats met de betrokken media/journalist. 

 

Persberichten

De Mediaraad Amstelveen heeft de eerste drie journalistieke projecten aangewezen voor een bijdrage uit het Mediafonds. 

Lees meer

Uitgangspunten

Bij het beoordelen van de aanvragen evalueert de Mediaraad Amstelveen ingediende voorstellen op een aantal uitgangspunten.

Lees meer

Aanvraagformulier

Vul dit formulier in en stuur dit naar ons e-mail adres. We laten snel weten of we de gegevens goed hebben ontvangen.

Lees meer

Producties/Projecten

24 september 2020
Post 2 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Lees meer
24 september 2020
Post 1 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Lees meer

Activiteiten/Evenementen

24 september 2020
Post 2 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Lees meer
24 september 2020
Post 1 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Lees meer

Het Amstelveens mediafonds beoogt de lokale journalistiek op een onafhankelijke wijze te stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram